Ποιους αποζημιώνει το πρόγραμμα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών;

Αποζημιώνεται η εταιρεία παραγωγής που είναι ασφαλισμένη σύμφωνα με τα όρια και τις καλύψεις που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.