Ποιος θεωρείται εξαρτώμενο μέλος;

Εξαρτώμενο μέλος θεωρείται μόνο ο/η σύζυγος του κυρίως ασφαλισμένου και το/τα τέκνο/α αυτού.