Ποιοι οι περιορισμοί στην ασφάλιση εξοχικής κατοικίας;

Η εξοχική κατοικία μπορεί να ασφαλιστεί όπως και η μόνιμη με κάποιους όμως περιορισμούς όπως:

  • Να μη βρίσκεται κοντά σε κοίτη ποταμού, ρέμα ή δάσος.
  • Οι παροχές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης πρέπει να είναι κλειστές τις περιόδους που δε διαμένεις.
  • Κάθε 15 ημέρες θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη της εξοχικής κατοικίας από εσάς ή κάποιο άλλο άτομο το οποίο θα έχετε υποδείξει.