Ποιοι καλύπτονται από το πρόγραμμα αστικής ευθύνης εργολάβου;

Το πρόγραμμα αστικής ευθύνης εργολάβου παρέχει κάλυψη σε τεχνικές εταιρίες, σε εργολάβους και υπεργολάβους οικοδομών, σε οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και στον ιδιοκτήτη του έργου.