Ποιοι δικαιούνται ειδική έκπτωση στα ασφαλιστήρια;

Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά καιρούς παρέχουν διαφόρων ειδών δυνατότητες έκπτωσης. Κάποιες κατηγορίες έχουν επιπλέον έκπτωση όπως:

  • Άνεργοι
  • Ένστολοι
  • Πολύτεκνοι
  • Δημόσιοι υπάλληλοι
  • Μονογονεϊκές οικογένειες ή μητέρες
  • Οικογένειες με ανήλικα τέκνα
  • Κάτοχοι κάρτας ΜΜΜ

Αν ανήκεις σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες μπορείς να μας το δηλώσεις ώστε να λάβεις την ανάλογη έκπτωση.