Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ασφάλισης μιας επιχείρησης;

Όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ασφαλιστούν πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και να τηρούν τα νόμιμα μέσα πυροπροστασίας. Αν για κάποια κάλυψη χρειάζεται κάτι επιπλέον θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.