Ποιες είναι οι ποινές για τα ανασφάλιστα οχήματα;

Οι ποινές και οι κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα είναι ιδιαίτερα αυστηρές και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

  • Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες.
  • Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος.
  • Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500 ευρώ για τα επιβατικά & 250 ευρώ για τα δίκυκλα.
  • Φυλάκιση από 2 μήνες έως 1 χρόνο
  • Χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ.