Ποια η διαφορά νομικής προστασίας και αστικής ευθύνης;

Με το ασφαλιστήριο νομικής προστασίας ο ασφαλισμένος καλύπτεται για όλες τις δαπάνες που θα χρειαστούν με σκοπό τη διεκδίκηση των απαιτήσεων του έναντι κάποιου τρίτου. Αντίθετα, η αστική ευθύνη καλύπτει την αποζημίωση ή αποκατάσταση της ζημιάς που έχει προκαλέσει ο ασφαλισμένος σε κάποιον τρίτο.