Ποια είδη λεωφορείων ασφαλίζονται;

Μπορούμε να σας παρέχουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλα τα είδη λεωφορείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Τουριστικά
  • Αστικά
  • Σχολικά
  • Πούλμαν
  • Μεταφοράς Προσωπικού
  • Σχολής Οδηγών