Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την ασφάλιση του οχήματος μου;

Κατά τη διαδικασία σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα χρειαστούν

  • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Δίπλωμα Οδήγησης

Ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει ή / και το είδος του οχήματος μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά έγγραφα.