Οφέλη ομαδικού ασφαλιστηρίου υγείας

Τα ομαδικά προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους μιας επιχείρησης ή οργανισμού, σε μέλη σωματείων και συλλόγων. Ένα ομαδικό ασφαλιστήριο μπορεί να ενισχύσει την ικανοποίηση των εργαζομένων από την επιχείρηση, είναι ένδειξη εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα και ταυτόχρονα αποτελεί εναλλακτικό τρόπο αμοιβής και αντάμειψης των εργαζομένων.