Νομική Προστασία

Είναι κάλυψη προαιρετική αν και κάποιες ασφαλιστικές την έχουν εντάξει στο βασικό πακέτο ασφάλισης και έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς μπορείτε να καλυφθείτε για δικαστικά έξοδα και παροχή συναφών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με το ασφαλισμένο όχημα.