Νομική Προστασία

Η νομική προστασία αποτελεί προαιρετική κάλυψη των προγραμμάτων σκαφών, η οποία εξασφαλίζει την κάλυψη νομικών εξόδων σε περίπτωση διεκδίκησης αποζημιώσεων.