Μπορώ να χρησιμοποιήσω το σκάφος μου για θαλάσσια σπορ;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το σκάφος σας για θαλάσσια σπορ τότε θα πρέπει να το δηλώσουμε στην ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να προστεθεί σαν κάλυψη και να υπολογιστεί το ανάλογο επασφάλιστρο για να σας καλύψει σε περίπτωση ατυχήματος.