Μηχανικές Βλάβες

Το πρόγραμμα καλύπτει περιπτώσεις όπως Λανθασμένος σχεδιασμός, Ελαττωματικό υλικό, Ελαττώματα χύτευσης, Λάθη συναρμολόγησης, Λανθασμένη εργασία, Κακοτεχνία, Απροσεξία, αμέλεια, έλλειψη ικανότητας, Λανθασμένος χειρισμός.