Κακόβουλες Ενέργειες

Παρέχεται συνδυαστικά με την κάλυψη των ιδίων ζημιών και καλύπτει τις βίαιες και παράνομες πράξεις μεμονωμένων ατόμων που γίνονται με σκοπό τη δολιοφθορά του ασφαλισμένου οχήματος.