Επέκταση Καλύψεων

Ανάλογα με τις καλύψεις που περιλαμβάνει το εκάστοτε πρόγραμμα μπορεί να προστεθεί η κάλυψη του Σεισμού ή / και καλύψεις Πυρός  (Πυρκαγιά, Φυσικά Φαινόμενα, Κλοπή, Βραχυκύκλωμα και άλλα) σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης.