Είμαι πολύ νέος για να κάνω αποταμιευτικό πρόγραμμα;

Όχι. Όσο πιο νέος συνάψετε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα τόσο λιγότερα χρήματα θα πληρώσετε εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη απόδοση στη λήξη του συμβολαίου.