Γιατί να πω “ναι” σε ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης σήμερα;

Τα πλεονεκτήματα του είναι τα εξής:

  • γνωρίζεις από τώρα την ημερομηνία συνταξιοδότησης και το ύψος της μηνιαίας σύνταξης
  • επιλέγεις τον τρόπο καταβολής των ασφαλίστρων καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
  • επιλέγεις τον τρόπο είσπραξης της σύνταξης (εφάπαξ ποσό, ισόβια μηνιαία σύνταξη, μηνιαία σύνταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα)