Βασικές Καλύψεις

Η κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού καλύπτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ιατρικά μηχανήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, συστήματα φωτοσύνθεσης, γραφικών τεχνών, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και άλλα. Το πρόγραμμα αυτό προσομοιάζει αρκετά τα προγράμματα κατά παντός κινδύνου, έχοντας λάβει υπόψη την ευαίσθητη φύση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επομένως, παρέχεται κάλυψη ενδεικτικά από πτώση, θραύση, βλάβες κατά τη λειτουργία, σφάλματα χειρισμού και ζημιές από σεισμό.