Βασικό Πακέτο Ασφάλειας Πυρός

Ως βασική κάλυψη κάθε προγράμματος που αφορά κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι η πυρκαγιά και ό,τι σχετίζεται με αυτή. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει βασικό πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου στο οποίο οι καλύψεις που σχετίζονται με την πυρκαγιά είναι ίδιες με μικρές διαφοροποιήσεις ανά εταιρεία. Παρέχεται συνδυαστικά με πρόγραμμα αστικής ευθύνης ή/και αυτόνομα.