Βασικό Πακέτο Ασφάλειας Πυρός

Τα προγράμματα ασφάλισης για τις κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης περιλαμβάνει την κάλυψη πυρκαγιάς και ό,τι σχετίζεται με αυτή. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει διαφορετικά προγράμματα στα οποία πραγματοποιεί άλλο συνδυασμό καλύψεων, σε γενικά όμως πλαίσια οι βασικές καλύψεις πυρκαγιάς είναι ίδιες για όλα τα προγράμματα.