Βασικό Πακέτο Ασφάλειας Eπιχείρησης

Ως βασική κάλυψη κάθε προγράμματος επιχείρησης και του περιεχομένου της είναι η πυρκαγιά και ό,τι σχετίζεται με αυτή. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει βασικό πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων στο οποίο οι καλύψεις που σχετίζονται με την πυρκαγιά είναι ίδιες με μικρές διαφοροποιήσεις ανά εταιρεία.