Βασικό Πακέτο Ασφάλειας Αστικής Ευθύνης

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, από την διάθεση της κατοικίας του σε τρίτους με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση αυτής. Στα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης καλύπτονται οι αξιώσεις που μπορεί να έχουν τρίτοι από σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν σε αυτούς κατά τη διαμονή τους στην οικία.