Βασικό Πακέτο Ασφάλειας Αστικής Ευθύνης

Το πρόγραμμα αστικής ευθύνης για βραχυχρόνιες κατοικίες μίσθωσης παρέχει κάλυψη στον ιδιοκτήτη του καταλύματος για υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά τη διαμονή τους σε αυτό. Παρέχεται συνδυαστικά με πρόγραμμα πυρός ή/και αυτόνομα.