Βασικές Καλύψεις

Το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης παρέχει καλύψεις για Σύγκρουση ή Πρόσκρουση του Οχήματος, Ναυάγιο, Πρόσκρουση Πλοίου ή Προσάραξη που είναι συνέχεια της Οδικής Μεταφοράς, Αιφνίδια Καθίζηση του Εδάφους, Πτώση Χιονοστιβάδας, Κεραυνού, Υπερχείλιση Ποταμών, Πυρκαγιά, Έκρηξη, Σεισμός, Ηφαιστειακή Έκρηξη και Κατάρρευση Γεφυρών, Σηράγγων ή Κτιρίων.