Βασικές Καλύψεις Cyber Insurance

To βασικό πρόγραμμα ασφάλισης cyber, περιλαμβάνει τις καλύψεις Ευθύνης Δεδομένων, Διαχείρισης Κρίσεων και Συμβουλευτικής, Διασφάλισης των Διοικητικών Υποχρεώσεων και Ηλεκτρονικών Δεδομένων.