Βασικές Καλύψεις Cyber Insurance

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο καλύπτει τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις με διαφορετικές καλύψεις για τον καθένα. To βασικό πρόγραμμα ασφάλισης cyber για επιχειρήσεις, περιλαμβάνει τις καλύψεις Ευθύνης Δεδομένων, Διαχείρισης Κρίσεων και Συμβουλευτικής, Διασφάλισης των Διοικητικών Υποχρεώσεων και Ηλεκτρονικών Δεδομένων. Για τους ιδιώτες περιλαμβάνει κάλυψη για διαδικτυακές αγορές, διαδικτυακές συναλλαγές πληρωμών, κλοπή ψηφιακής ταυτότητας και νομική προστασία σε περίπτωση κλοπής ψηφιακής ταυτότητας.