Βασικές Καλύψεις

Το ποδήλατο διαχρονικά αποτελεί ένα μέσο μετακίνησης, αλλά και ψυχαγωγίας. Το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης ποδηλάτου παρέχει κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, φροντίδα ατυχήματος και υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.