Αστική Ευθύνη Σκαφών

Το πρόγραμμα αστικής ευθύνης jet ski περιλαμβάνει τις καλύψεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές και αποκατάστασης της θαλάσσιας περιοχής σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης.