Αστική Ευθύνη μεταφερόμενου ή προεξέχοντος φορτίου

Καλύπτονται οι ζημιές που μπορεί να προκληθούν από φορτίου το οποίο μεταφέρεται από το ασφαλιζόμενο όχημα είτε αυτό προεξέχει του οχήματος είτε όχι.