Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τυχόν απαιτήσεις τρίτων για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν συνεπεία τροχαίου ατυχήματος έως το ποσό των 1.300.000 ευρώ όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.