Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τυχόν απαιτήσεις τρίτων για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν συνεπεία τροχαίου ατυχήματος έως το ποσό των 1.300.000 ευρώ όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.