Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά και / ή έκρηξη

Καλύπτονται οι απαιτήσεις τρίτων από πυρκαγιά και / ή έκρηξη του ασφαλισμένου οχήματος.