Από τι κινδύνους μπορώ να καλύψω την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση;

Τα προγράμματα ασφάλισης ξενοδοχείων περιλαμβάνουν πληθώρα καλύψεων όπως την κάλυψη της περιουσίας του ξενοδοχείου προστατεύοντας κτίριο και περιεχόμενο, των ευθυνών του ξενοδοχείου παρέχοντας κάλυψη αστικής ευθύνης αλλά και κάλυψη απώλειας κερδών σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από ασφαλιζόμενους κινδύνους.