Από τι εξαρτάται το κόστος ασφάλισης;

Το κόστος ασφάλισης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

  • Το είδος του εξοπλισμού.
  • Το ύψος των ασφαλιζομένων κεφαλαίων.
  • Η ηλικία του εξοπλισμού.
  • Το εύρος της κάλυψης.
  • Τα μέτρα προστασίας.