Ίδιες Ζημιές Σκαφών

Το πρόγραμμα ιδίων ζημιών σκαφών παρέχεται σύμφωνα με τις ρήτρες του ινστιτούτου ασφαλιστών του Λονδίνου και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής καλύψεις: Ζημιές από Κακοκαιρία, Κινδύνους Θάλασσας, Πυρκαγιά ,Πειρατεία, Πρόσκρουση, Έκρηξη, Κακόβουλες Πράξεις, Σεισμό, Κεραυνός, Ηφαιστειακή Έκρηξη, Κλοπή και Ζημίες στο ίδιο το Σκάφος.