Ίδιες Ζημιές Σκαφών

Το πρόγραμμα ιδίων ζημιών περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής καλύψεις Κίνδυνοι της θάλασσας (σύγκρουση, πρόσκρουση, προσάραξη, κακοκαιρία, Πυρκαγιά, Κλοπή, Κακόβουλες ενέργειες, Έκρηξη, Πειρατεία και Σεισμό.