Θέση ευθύνης, τελικά, ο διαχειριστής πολυκατοικίας

Θέση ευθύνης, τελικά, ο διαχειριστής πολυκατοικίας

Από τη θέση του διαχειριστή πολυκατοικίας, έχουμε περάσει οι περισσότεροι κι αν δεν έχουμε περάσει είναι πιθανό να συμβεί αυτό στο μέλλον.

Ο διαχειριστής είναι αυτός, ο οποίος φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή όλων των εργασιών που πρέπει να γίνουν σε μια πολυκατοικία, ενώ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ένοικός ή εταιρεία διαχείρισης. Ο ένοικός λοιπόν ή η εταιρεία διαχείρισης είναι υπαίτιοι καταβολής αποζημίωσης αν κάποιος ζημιωθεί από κάποιον άλλον εντός της πολυκατοικίας και η ζημιά είναι παράνομη και υπαίτια, ή αλλιώς βαρύνεται με τις συνέπειες της αδικοπραξίας Αστικής Ευθύνης.

Η πιο εύκολη λύση για να απαλλαγεί κανείς από το “βάρος” αυτής της ευθύνης είναι η σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης για Διαχειριστές Πολυκατοικίας. Με το ασφαλιστήριο, όσο αυτό βρίσκεται σε ισχύ, ο εκάστοτε διαχειριστής καλύπτεται για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, ομαδικό ατύχημα και γενικότερα για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Τα πακέτα ασφάλισης διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς τα όρια των ασφαλιστικών καλύψεων ενώ οι καλύψεις είναι ίδιες σε όλα. Το ύψος των ασφαλίστρων διαμορφώνεται με βάση τα όρια των καλύψεων και τον αριθμό των διαμερισμάτων.

Ενδεικτικα, για πολυκατοικίες έως 24 διαμερίσματα με:

-Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων έως 90.000 ευρώ

-Σωματικές Βλάβες ή θάνατος κατ’ άτομο & κατ’ ατύχημα έως 30.000 ευρώ

-Ομαδικό Ατύχημα έως 90.000 ευρώ

-Υλικές Ζημιές κατ’ατύχημα έως 15.000 ευρώ

-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου έως 150.000 ευρώ

Τα ετήσια μικτά ασφάλιστρα ανέρχονται στο ποσό των 52 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις ή για προσφορά ασφάλισης με μεγαλύτερα κεφάλαια μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 97 07 047.

Share this post