Πώς θα μειώσεις τ’ ασφάλιστρα για την ενυπόθηκη κατοικία σου;

Πώς θα μειώσεις τ’ ασφάλιστρα για την ενυπόθηκη κατοικία σου;

Ενυπόθηκη Κατοικία = Ασφάλιση Κατοικίας.

Στις περιπτώσεις των ενυπόθηκων κατοικιών, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι απαραίτητο με βάση το νόμο. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η τράπεζα εκδίδει ασφαλιστήριο ταυτόχρονα με την έκδοση του δανείου και έπειτα το ανανεώνει κάθε χρόνο αυτόματα. Το ποσό του ασφαλιστηρίου κρατείται από το λογαριασμό του δανείου.

Γνωρίζατε όμως ότι αυτό το έξοδο μπορεί να μειωθεί;

Υπάρχουν εταιρείες που παρέχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ενυπόθηκες κατοικίες με περισσότερες καλύψεις και χαμηλότερα ασφάλιστρα. Ένα πλήρες πρόγραμμα με σεισμό για ενυπόθηκες κατοικίες περιέχει τις εξής καλύψεις:

– Πυρκαγιά

– Ζημιές πυρός από κεραυνό

– Πυρκαγιά από δάσος

– Ζημιές από καπνό

– Έκρηξη από κάθε αιτία

– Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά

– Πρόσκρουση οχήματος

– Τρομοκρατικές Ενέργειες

– Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές

– Κακόβουλες Ενέργειες

– Ζημιές κατά την πυρόσβεση

– Πτώση δένδρων-κλαδιών-στύλων

– Αποκομιδή συντριμμάτων

– Θραύση καθρεπτών-κρυστάλλων

– Βραχυκύκλωμα

– Ζημίες στην οικοδομή συνεπεία κλοπής

– Κλοπή-Ληστεία

– Θύελλα-Καταιγίδα-Πλημμύρα-Χιόνι- Βάρος Χιονιού- Παγετός- Χαλάζι

– Διάρρηξη Σωληνώσεων

– Ίδιες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης/θερμοσίφωνα

– Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς ή έκρηξης

– Έξοδα απώλειας εγγράφων

– Έξοδα ζημιών σε περίπτωση ανάγκης

– Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς

– Σεισμός

– Αξία αποκατάστασης καινούργιου

– Προστασία Υπασφάλισης

Τα ασφάλιστρα για το κτίριο ξεκινούν από 1,19 ευρώ ανά 1000 ευρώ ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Αν για παράδειγμα θέλουμε να ασφαλίσουμε την ενυπόθηκη κατοικία μας σ’ ένα βασικό πρόγραμμα για 50.000 ευρώ κεφάλαιο, τα ασφάλιστρα ξεκινούν από 60,00 ευρώ το χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεις τα ασφάλιστρα, κερδίζεις καλύψεις. Πάρε προσφορά ασφάλισης Online εδώ:

 

Share this post