ΟΡΙΖΩΝ Golden Zeus

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική γνωρίζοντας τις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες του τουριστικού τομέα, δημιούργησε το GOLDEN ZEUS, ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ασφάλισης ειδικά σχεδιασμένο για την θωράκιση τουριστικών μονάδων καθώς και την κάλυψη αστικής ευθύνης του ξενοδόχου έναντι τρίτων.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα GOLDEN ZEUS παρέχεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την πλήρη προστασία τους με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με το είδος της επιχείρησης, την περιοχή εγκατάστασης της και την αξία των εγκαταστάσεων.
 • Παρέχεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο το 5.000.000 ευρώ.
 • Μπορεί να συνδυαστεί με πρόγραμμα γενικής αστικής ευθύνης για την πλήρη κάλυψη της επιχείρησης σας.
 • Διαθέτει εξέχουσα τεχνογνωσία στη διαχείριση εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε την επιχείρηση σου από ζημιές λόγω πυρκαγιάς και συνέχισε το έργο σου χωρίς επιπλέον άγχος.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της επιχείρησης σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά
 • Ζημιές εκ πτώσεως κεραυνού
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Ζημιές από καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Διαρροή από sprinklers
 • Βραχυκύκλωμα με ή χωρίς εστία φωτιάς
 • Θραύση φωτεινών επιγραφών, πινακίδων
 • Θραύση κρυστάλλων – καθρεπτών θυρών και/ή παραθύρων
 • Καθίζηση / Κατολίσθηση
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυγείων ή ψυκτικών θαλάμων
 • Κλοπή – ληστεία
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής
 • Ληστεία ταμείου (holdup)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου
 • Κλοπή χρημάτων εντός χρηματοκιβωτίου – ληστεία
 • Κλοπή/ληστεία χρημάτων στη διάρκεια της μεταφοράς τους
 • Μόνιμες εγκαταστάσεις σε υπαίθριους χώρους, όπως κιόσκια, πέργκολες, τέντες, πύλες, περιφράξεις, πεζούλια, δρόμοι, πεζοδρόμια, γήπεδα, καθώς και κινητή περιουσία και εν γένει εξοπλισμός όπως ξαπλώστρες, ομπρέλες και λοιπά για ζημιές συνεπεία καιρικών φαινομένων.
 • Κάλυψη νεοαποκτηθείσας περιουσίας

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση
 • Προστασία υπασφάλισης
 • Επαγγελματικές αμοιβές
 • Έξοδα δημοσίων αρχών
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς
 • Έξοδα φύλαξης

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Σεισμός

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι, Διάρρηξη σωληνώσεων, Διαρροή από sprinklers : 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 750€ σε ισόγεια & ορόφους, 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 3.000€ υπόγεια-ημιυπόγεια.
 • Καθίζηση/Κατολίσθηση 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
 • Κλοπή/Ληστεία 10% επί της ζημιάς.
 • Σεισμός 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Golden Zeus

ΟΡΙΖΩΝ Έντυπο

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης 

 • Απαραίτητη προϋπόθεση ασφάλισης είναι να πληρούνται οι νόμιμες διατάξεις πυρασφάλειας.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας