ΜΙΝΕΤΤΑ Hotel

Η Μινέττα Ασφαλιστική σχεδίασε ένα πρόγραμμα ασφάλισης ξενοδοχείων που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και το σχεδιασμό του μέλλοντος της.

Περιγραφή

Η ασφάλιση επιχειρήσεων της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής είναι ένα εργαλείο για την ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη της Επιχείρησης, ώστε να μπορεί ο ιδιοκτήτης να ασχολείται αναπόσπαστος με την εύρυθμη λειτουργία της, την κερδοφορία της και το μέλλον της.

 • Ενσωμάτωση της γενικής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης στις βασικές καλύψεις για ολοκληρωμένη κάλυψη.
 • Δυνατότητα επιλογής ύψους απαλλαγής στην κάλυψη του Σεισμού με σκοπό την μείωση των ασφαλίστρων.
 • Ευέλικτοι τρόποι πληρωμής με δυνατότητα κάλυψης άτοκων δόσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.
 • Πληθώρα παροχών και προνομίων που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με δυνατότητα ασφάλισης κεφαλαίου έως 1.500.000 ευρώ συνολικά.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε την επιχείρηση σου από ζημιές λόγω πυρκαγιάς και συνέχισε το έργο σου χωρίς επιπλέον άγχος.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της επιχείρησης σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός, Έκρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Θραύση τζαμιών
 • Θραύση σταθερών επιγραφών από θύελλα
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι
 • Θραύση Σωληνώσεων
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Βραχυκύκλωμα
 • Μεταφορά χρημάτων
 • Κλοπή ληστεία περιεχομένου
 • Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή
 • Διάρρηξη χρηματοκιβωτίου
 • Ληστεία ταμείου
 • Ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων
 • Γενική αστική ευθύνη
 • Εργοδοτική Αστική ευθύνη

 

 Πακέτο Παροχών

 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Ασφάλιση εξόδων έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων-μηχανικών
 • Απώλεια ενοικίων
 • Έξοδα περιορισμού της ζημιάς
 • Έξοδα άντλησης νερών
 • Προληπτικός έλεγχος υγείας
 • Διακοπή εργασιών-επακόλουθες δαπάνες ζημιάς
 • Ασφάλιση σε αξία καινούργιου
 • Προστασία από υπασφάλιση
 • Ασφάλιση μεταφοράς αντικειμένων
 • Ασφάλιση περιεχομένου στο χώρο προσωρινής στέγασης
 • Ασφάλιση σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Σεισμός
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής/πισίνας
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία υδάτινης ψυχαγωγικής εγκατάστασης
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα πελατών-επισκεπτών-προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία σταθμών οχημάτων
 • Αστική ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Θραύση τζαμιών 300 ευρώ.
 • Θύελλα καταιγίδα πλημμύρα χιόνι χαλάζι 10% με ελάχιστο τα 500.
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη 300 ευρώ.
 • Κακόβουλες ενέργειες 300 ευρώ.
 • Βραχυκύκλωμα 300 ευρώ.
 • Διακοπή εργασιών-επακόλουθες δαπάνες ζημιάς 10 ημέρες.
 • Κλοπή-ληστεία περιεχομένου 10% με ελάχιστο τα 500.
 • Γενική αστική ευθύνη 150 ευρώ.
 • Σεισμός 2%, 3% ή 5% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής/πισίνας 150 ευρώ.
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία υδάτινης ψυχαγωγικής εγκατάστασης 150 ευρώ.
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα πελατών-επισκεπτών-προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία σταθμών οχημάτων 150 ευρώ.

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID

ΜΙΝΕΤΤΑ Έντυπο Επιχείρησης

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης 

Η επιχείρηση πρέπει να:

 • διαθέτει, οπωσδήποτε, άδεια λειτουργίας,
 • έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα πυροπροστασίας,
 • διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας, όπου προβλέπεται,
 • διαθέτει μέτρα προστασίας από κλοπές.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας