ΕΥΡΩΠΗ Hotel

H ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για πλήρη κάλυψη των ξενοδοχειακών μονάδων, παρέχοντας ένα σύγχρονο και πλήρες πρόγραμμα καλύψεων απόλυτα προσαρμοσμένο με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Περιγραφή

Η Ευρώπη ασφαλιστική έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την πλήρη κάλυψη τους.

 • Ασφάλισε την επιχείρηση σου με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της ΕΥΡΩΠΗΣ με συνολικό ασφαλισμένο κεφάλαιο έως 1.000.000 ευρώ.
 • Επέκτεινε το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης με προαιρετικές καλύψεις γενικής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης για ολοκληρωμένη κάλυψη.
 • Προσάρμοσε το πρόγραμμα που επέλεξες στις εξειδικευμένες ανάγκες σου για να μπορείς να ασκείς τα καθήκοντα σου.
 • Εξοφλείστε το συμβόλαιο σας εύκολα και γρήγορα, επιλέγοντας τη διάρκεια που εσείς επιθυμείτε.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Ασφάλεια Πυρός

Προφύλαξε την επιχείρηση σου από ζημιές λόγω πυρκαγιάς και συνέχισε το έργο σου χωρίς επιπλέον άγχος.

 

Ασφάλεια Σεισμού

Κάλυψε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό για να νιώθεις ασφαλής.

 

Ασφάλεια Φυσικά Φαινόμενα

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις.

 

Ασφάλεια Κλοπής

Εξασφάλισε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς από κλοπή, έχοντας πλήρη κάλυψη για το περιεχόμενο της επιχείρησης σου.

 

Πακέτο Βασικών Καλύψεων

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές από καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Αξία αντικατάστασης καινούργιου μόνο για την οικοδομή
 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες,
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 • Χιόνι, βροχή, χαλάζι, παγετός
 • Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού, κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων
 • Ζημιά από τυχαία διαρροή sprinklers
 • Ζημιές από πτώση δέντρων και στύλων
 • Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών
 • Ζημιές κτιρίου / βελτιώσεων από απόπειρα κλοπής
 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη
 • Ληστεία ταμείου
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτόμενης ζημιάς
 • Αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου
 • Βραχυκύκλωμα
 • Βανδαλισμός
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυγείων μετά από διακοπή ρεύματος
 • Όρος πρόνοιας
 • Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων
 • Σεισμός και πυρκαγιά από σεισμό

 

Πακέτο Παροχών

 • Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων, μηχανικών
 • Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης
 • Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης & μεταφοράς/επαναφοράς περιεχομένου
 • Επίδομα διακοπής εργασιών μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου

 

Πακέτο Προαιρετικών Καλύψεων

 • Γενική και Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι και παγετός: 15% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό € 1.000 για υπόγεια/ημιυπόγεια, 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό € 500 για ισόγειο και ορόφους.
 • Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού, κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό € 600.
 • Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών, € 150 σε κάθε ζημιά.
 • Βραχυκύκλωμα € 150 σε κάθε ζημιά.
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων € 150 σε κάθε ζημιά.
 • Κλοπή περιεχομένου 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο € 500.
 • Διακοπή εργασιών οι 3 πρώτες εργάσιμες ημέρες.
 • Καθίζηση / ολίσθηση 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.
 • Σεισμός 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.

Ενημερωτικά Έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Europe-Hotel

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης 

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών τελευταίας 3ετίας.
 • Άδεια λειτουργίας σε ισχύ και όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου μέσα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.
 • Για τους μήνες που δεν λειτουργεί το ξενοδοχείο θα πρέπει: Να γίνεται συνεχής επιτήρηση, να υπάρχει συναγερμός που να καλύπτει όλους τους προσβάσιμους χώρους και να είναι συνδεδεμένος με κέντρο λήψεως σημάτων (σε διαφορετική περίπτωση να δηλώνονται τα υπάρχοντα μέτρα).

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας