ΔΥΝΑΜΙΣ Αστική Ευθύνη

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική προσφέρει καλύψεις που εξασφαλίζουν την προστασία της, προσωπικής σας περιουσίας, του καταστήματος, του ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησής σας, από όλους τους πιθανούς κινδύνους.

Περιγραφή

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης επιχειρήσεων καλύπτουν τις αξιώσεις τρίτων από τυχόν σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τον ασφαλισμένο κατά την άσκηση της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται ανάλογα με τις εργασίες του ασφαλισμένου, το είδος των εμπορευόμενων προϊόντων, το είδος του επαγγέλματος του ασφαλισμένου, το επιθυμητό όριο αποζημίωσης και τον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρείας.
 • Υπάρχει ευρεία γκάμα προαιρετικών καλύψεων ανά είδος επιχείρησης για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κινδύνων.
 • Υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης σεζόν για 6 μήνες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης σας.
 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο πυρός της επιχείρησης.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Γενική Αστική Ευθύνη

Ασφάλισε την επιχείρηση σου για αξιώσεις τρίτων από σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την άσκηση της συνήθους δραστηριότητας σου.

 

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Εξασφάλισε την αποζημίωση υπαλλήλου που τυχόν ζητηθεί από λάθος ή παράλειψη κατά την επαγγελματική σας σχέση.

 

Ασφάλεια Αντικειμένων Τρίτων
Προφύλαξε τα αντικείμενα τρίτων που βρίσκονται στο χώρο της επιχείρησης σου και για τα οποία μπορεί να σου ζητηθεί η οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

Πακέτα Καλύψεων

Το πρόγραμμα ΔΥΝΑΜΙΣ Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των επιλογών Α, Β, Γ, Δ και Ε.

 

Πακέτο καλύψεων Α

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 20.000€
 • Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 10.000€
 • Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 40.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 100.000€

 

Πακέτο καλύψεων Β

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 40.000€
 • Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 20.000€
 • Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 60.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 150.000€

 

Πακέτο καλύψεων Γ

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 80.000€
 • Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 40.000€
 • Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 120.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 200.000€

 

Πακέτο καλύψεων Δ

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 150.000€
 • Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 50.000€
 • Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 200.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 350.000€

 

Πακέτο καλύψεων Ε

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 200.000€
 • Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 100.000€
 • Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 300.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 600.000€

 

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • Αστική ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

Ανάλογα τη χρήση της επιχείρησης η ελάχιστη απαλλαγή που εφαρμόζεται σε κάθε ζημιά είναι:

 • 150,00 € για εκπαιδευτήρια, σχολεία.
 • 200,00 € για γραφεία, εμπορικά καταστήματα λιανικής, εστιατόρια, ταβέρνες, self service.
 • 250,00 € για γυμναστήρια, πλυντήρια, λιπαντήρια, συνεργεία & parking αυτοκινήτων.

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Γενική Αστική Ευθύνη

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης 

 • Η επιχείρηση να λειτουργεί με νόμιμη άδεια λειτουργίας.
 • Καθαρό ιστορικό ζημιών.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας