Οδηγός ασφάλειας κατοικίας

Οδηγός ασφάλειας κατοικίας

 

Το σπίτι μας έχει στεγάσει όλα τα όνειρα και τους κόπους μας. Έχουμε δημιουργήσει εικόνες στιγμές και αναμνήσεις. Το σύνολο των πραγμάτων που μας δένουν συναισθηματικά με αυτό δεν θέλουμε να τα χάσουμε.

 

Η σημερινή οικονομική κατάσταση μπορεί να μας φέρει μπροστά από απρόσμενα γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Ακόμα και μια μικρή ζημιά μπορεί να μοιάζει τεράστια αν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή.

 

Μια εύκολη και πλέον οικονομική λύση είναι η ασφάλιση της κατοικίας μας σε ένα πακέτο καλύψεων που θα εξασφαλίζει τις δικές μας ανάγκες.

 

Τα ασφαλιστήρια κατοικίας συνοπτικά, μπορούν να περιέχουν:

 

 

 

Η κάλυψη από πυρκαγιά – με ό,τι αυτό συνεπάγεται – , η κάλυψη από σεισμό και από φυσικά φαινόμενα είναι ίσως ο πιο συνηθισμένος συνδυασμός καλύψεων κατοικίας.

 

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν επτά μεγάλες κατηγορίες καλύψεων :

  • Πυρκαγιά
  • Σεισμός
  • Φυσικά Φαινόμενα
  • Κακόβουλες Πράξεις
  • Κλοπή
  • Βραχυκύκλωμα
  • Θραύση

Οι παραπάνω είναι οι γενικές κατηγορίες καλύψεων ενώ μέσα σε αυτές περιέχονται επιπλέον καλύψεις. Πέραν αυτών ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία και το πρόγραμμα ασφάλισης οι καλύψεις διαφοροποιούνται ή προσαυξάνονται.

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε και να έχετε καταλήξει στο τι θα θέλατε να σας παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας. Τι είναι αυτό ή αυτά από τα οποία θέλετε να προστατεύεστε.

 

 

 

 

 

Τα παραπάνω μπορούν να ισχύσουν και σε περιπτώσεις ενυπόθηκων κατοικιών. 9 στις 10 φορές, η επιλογή ασφάλισης της κατοικίας εκτός τράπεζας είναι σημαντικά οικονομικότερη.

 

 

Εκτός από την ασφάλιση του κτιρίου σαν οικοδομή, μπορούμε να ασφαλίσουμε και το περιεχόμενο.

 

Ως περιεχόμενο ορίζονται τα κινητά αντικείμενα που είναι μέσα στον στεγασμένο χώρο της κατοικίας καθώς και αυτά που ενώ είναι σταθερά προσαρτημένα στην οικοδομή, αν χρειαστεί μπορούν να αφαιρεθούν και να επανεγκατασταθούν σε άλλη οικοδομή χωρίς να χάσουν την αξία τους.

 

 

 

 

Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες κατηγορίες που εξαιρούνται όπως

 

Αντικείμενα εκτός του τόπου που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, αντικείμενα από ασήμι ή χρυσό, κοσμήματα, ρολόγια, σπάνια αντικείμενα, χειρόγραφα, εικονογραφίες, αντικείμενα γλυπτικής, μουσικά όργανα , πολύτιμοι λίθοι, αξιόγραφα πάσης φύσεως, λογιστικά βιβλία και άλλα συναφή αντικείμενα, εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από το συμβόλαιο.

 

 

Στην Insurance Motors, θα πάρεις προσφορά ασφάλισης κατοικίας άμεσα από τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές του είδους.

 

Share this post