Μείωσε το κόστος της ασφάλειας του δανείου σου

Μείωσε το κόστος της ασφάλειας του δανείου σου

Τα ενυπόθηκα δάνεια είναι αρκετά συχνά και ο τρόπος αποπληρωμής τους αρκετά δύσκολος πλέον. Η προσαύξηση τους λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου που υποχρεωτικά συνάπτεται μαζί με τη δανειακή σύμβαση είναι λόγος να στραφούν πολλοί δανειολήπτες στη  μείωση των ασφαλίστρων της ενυπόθηκης κατοικίας τους.

Αν έχεις αποκτήσει σπίτι μέσω στεγαστικού δανείου λοιπόν,  πρέπει να γνωρίζεις ότι:

   η ασφάλιση της ενυπόθηκης κατοικίας είναι υποχρεωτική βάση νόμου

 η επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας είναι ελεύθερη για το δανειολήπτη, αρκεί το ασφαλιστήριο να πληρεί τις καλύψεις που ζητά η εκάστοτε τράπεζα

 η τράπεζα έχει ασφαλίσει το ακίνητο αυτόματα με τη χορήγηση του στεγαστικού δανείου, εσύ στην ανανέωση του συμβολαίου μπορείς να αλλάξεις ασφαλιστική προσκομίζοντας εγκαίρως στην τράπεζα το νέο ασφαλιστήριο, τους όρους ασφάλισης και την απόδειξη πληρωμής ασφαλίστρων

Πριν προχωρήσεις σε οποιαδήποτε κίνηση πρέπει να έχεις ενημερωθεί σχετικά με την ασφάλιση ενυπόθηκων κατοικιών και συγκεκριμένα για τα εξής:

  • Μπορεί να είναι υποχρέωση του πελάτη να ασφαλίσει το υποθηκευμένο ακίνητο με βάση τις καλύψεις που επιθυμεί η εκάστοτε τράπεζα, όμως ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό σύμβουλο αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η τράπεζα στη δανειακή σύμβαση που έχει συνάψει με τον πελάτη.
  • Αν σκοπεύεις να αλλάξεις ασφαλιστική εταιρεία στην ανανέωση του συμβολαίου, φρόντισε η προσκόμιση του νέου να γίνει τουλάχιστον 20 μέρες πριν τη λήξη του.
  • Στο ασφαλιστήριο φρόντισε να περιγράφεται με πληρότητα και ακρίβεια το ακίνητο και όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια, να αναγράφεται σωστά η τράπεζα και η ασφαλιζόμενη αξία ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπασφάλισης και η απόρριψη του συμβολαίου από την τράπεζα.

Μείωσε το κόστος άμεσα συγκρίνοντας τις τιμές των καλύτερων ασφαλιστικών στην Insurance Motors. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ενυπόθηκων κατοικιών προσφέρουν πληθώρα καλύψεων πέραν των βασικών που ζητάει η τράπεζα με αρκετά χαμηλό κόστος. Βέβαια, το ύψος των ασφαλίστρων εξαρτάται από την παλαιότητα του κτιρίου, το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και τις επιλεγόμενες καλύψεις.

Ενδεικτικά  τα ετήσια ασφάλιστρα για κτίριο 10 ετών σε πλήρες πρόγραμμα ανέρχονται σε:

Στην Insurance Motors θα βρεις ασφαλιστικά προγράμματα ενυπόθηκης κατοικίας στις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες με χαμηλά ασφάλιστρα και πολλές καλύψεις γιατί σκοπός μας είναι να νιώθεις και να είσαι ασφαλής. Επίσης, προσφέρουμε επιπλέον εκπτώσεις σε ασφαλιστήρια κατοικίας για να έχεις πραγματικά κέρδος από την επιλογή σου!

 

 

Υπολογισμός Ασφαλίστρων

Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε στο 210 97 07 047 ή να μας επισκεφθείτε στη Λ. Βουλιαγμένης 291, Αγ. Δημήτριος  (πλησίον σταθμό μετρό Metro Mall)

 

 

Share this post