Κάνε το ποδήλατο τρόπο ζωής

Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προτύπων κινούνται πλέον πολλές μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες προάγουν τη χρήση των ποδηλάτων με σκοπό τον περιορισμό των περιβαλλοντικών ρύπων από τα μηχανοκίνητα μέσα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κάνε το ποδήλατο τρόπο ζωής.