Βασικές Καλύψεις

Είναι κάλυψη προαιρετική αν και κάποιες ασφαλιστικές την έχουν εντάξει στο βασικό πακέτο ασφάλισης και έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς μπορείτε να καλυφθείτε για δικαστικά έξοδα και παροχή συναφών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με το ασφαλισμένο όχημα.
Αν υπάρξει τροχαίο ατύχημα και το όχημα δεν μπορεί να κινηθεί τότε η ασφαλιστική σας εταιρεία αναλαμβάνει τη ρυμούλκηση του οχήματος σας, στο πλησιέστερο συνεργείο της επιλογής σας.
Μέσω της κάλυψης της φροντίδας σε περίπτωση ατυχήματος σας καθοδηγούν μέσω τηλεφώνου για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε ενώ καλύπτει και τη μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο χωρίς επιπλέον έξοδα.
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο από σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα το οποίο ευθύνεται εξ ολοκλήρου για την πρόκληση του ατυχήματος.
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τυχόν απαιτήσεις τρίτων για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν συνεπεία τροχαίου ατυχήματος έως το ποσό των 1.300.000 ευρώ όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τυχόν απαιτήσεις τρίτων για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν συνεπεία τροχαίου ατυχήματος έως το ποσό των 1.300.000 ευρώ όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.