Προαιρετικές Α.Ε Πολυκατοικία

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης διαχειριστή πολυκατοικίας διαθέτουν ως προαιρετικές καλύψεις την αστική ευθύνη από τη χρήση του ανελκυστήρα, από πυρκαγιά-έκρηξη του λέβητα κεντρικής θέρμανσης και τη νομική προστασία.