Εξωνοσοκομειακό 2

Με συγκεκριμένα εξωνοσοκομειακά προγράμματα υγείας μπορείτε να πραγματοποιήσετε προγεννητικό έλεγχο δωρεάν ή σε προνομιακή τιμή, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα μετακίνησης, μπορείτε με το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας να εξασφαλίσετε ιατρικές επισκέψεις, αιμοληψία και νοσηλεία κατ' οίκον σε προνομιακές τιμές.