Εξωνοσοκομειακό 2

Σε συγκεκριμένα εξωνοσοκομειακά προγράμματα υγείας υπάρχει η δυνατότητα προγεννητικό έλεγχο δωρεάν ή σε προνομιακή τιμή, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα μετακίνησης, μπορείτε με το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας να εξασφαλίσετε ιατρικές επισκέψεις, αιμοληψία και νοσηλεία κατ' οίκον σε προνομιακές τιμές.