Τι επηρεάζει το κόστος του ασφαλιστηρίου κατοικίας;

Η κάθε εταιρεία ακολουθεί δική της τιμολογιακή πολιτική και αξιολογεί διαφορετικά το κάθε ακίνητο. Κάποια γενικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τα ασφάλιστρα και είναι κοινά για τις περισσότερες ασφαλιστικές είναι:

  • Τα τετραγωνικά μέτρα
  • Η τοποθεσία
  • Η ποιότητα κατασκευής
  • Η χρήση του ακινήτου
  • Η ύπαρξη μέτρων προστασίας