Σε περίπτωση ζημιάς μπορώ να προχωρήσω σε επισκευή;

Σε περίπτωση ζημιάς θα πρέπει άμεσα και πριν από οποιαδήποτε επισκευή να ενημερώσετε το τμήμα ζημιών της ασφαλιστικής εταιρείας είτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο προκειμένου να σας κατευθύνει για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.