Πώς καθορίζονται τα ασφάλιστρα;

Οι παράγοντες που επηρέαζουν τα ασφάλιστρα στις επιχειρήσεις ποικίλλουν. Οι πιο σημαντικοί είναι:

  • Η δραστηριότητα της επιχείρησης.
  • Η περιοχή.
  • Τα μέτρα προστασίας κατά της πυρκαγιάς και της κλοπής.
  • Το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.