Πότε μπορεί να μην καταφέρω να ολοκληρώσω τη διαδικασία online ασφάλισης;

Υπάρχουν κάποιες καλύψεις που ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερα δικαιολογητικά ή ραντεβού με πραγματογνώμονα. Ενδεικτικά, οι περιπτώσεις αυτές είναι Θραύση Κρυστάλλων, Ολική και Μερική Κλοπή και Ίδιες Ζημιές (Μικτή), εφόσον αυτές οι καλύψεις δεν υπάρχουν σε προηγούμενο συμβόλαιο σε ισχύ.