Πότε μπορεί να μην καταφέρω να ολοκληρώσω τη διαδικασία online ασφάλισης;

Αν επιλέξετε προαιρετικές καλύψεις όπως Θραύση Κρυστάλλων, Ολική και Μερική Κλοπή και Ίδιες Ζημιές (Μικτή), εφόσον αυτές οι καλύψεις δεν υπάρχουν σε προηγούμενο συμβόλαιο σε ισχύ, ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά ή ραντεβού με πραγματογνώμονα.